Kinderfysiotherapie

  • Kinderfysio valt onder de basisverzekeringKinderfysiotherapie Utrecht
  • Behandeling die bij uw kind past
  • Ook sensorische integratie therapie
  • Voor kinderen geldt geen eigen risico
  • Kinderfysiotherapie in Utrecht

 

Kinderfysiotherapie in Utrecht bij FysioFit

Wij informeren u graag over onze gespecialiseerde kinderfysiotherapie praktijk. Onze praktijk heeft een speciale afdeling ingericht voor het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren. Kinderen bewegen omdat ze het leuk vinden en ontwikkelen daarbij spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Maar bij sommige kinderen duurt dit wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie bij Fysio-Fit Utrecht is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Wij hebben als kinderfysiotherapeut naast kennis van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling ook kennis van andere ontwikkelingsgebieden zoals de taalspraak, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind. Kinderen kunnen zonder verwijzing van de (huis)arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, behandeld. (Dit wordt DTF genoemd: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Sensorische integratie therapie

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

De problemen van het kind worden in kaart gebracht door middel van een oudervragenlijst, eventueel een schoolvragenlijst en indien mogelijk tevens door informatie van het kind zelf. Hierna volgt het onderzoek. Observatie en onderzoek worden zo mogelijk ondersteund door gestandaardiseerde beoordeling en/of sensorische en motorische tests. Naar aanleiding van de bevindingen wordt in eerste instantie gekeken of er een indicatie is voor kinderfysiotherapeutische interventie. Wanneer er een indicatie is wordt een advies en/of behandelplan opgesteld en besproken met de ouders en, afhankelijk van de leeftijd en behoefte, met het kind zelf. In het behandelplan worden behandeldoelen aangegeven. Tevens kan advies worden gegeven over eventueel aanvullend onderzoek.

Hoe gaat de kinderfysiotherapie behandeling in zijn werk?

De behandeling is erop gericht om de motorische en sensorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een belangrijke rol. Onze praktijkruimte is speciaal ingericht voor het werken met kinderen. Het beschikbare oefenmateriaal is ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde sensomotorische functies aanspreken. Er wordt veel gebruik gemaakt van oefentherapie. Dit wordt vaak in spelvorm gedaan. Bovendien staan alle vormen van (algemene) fysiotherapeutische middelen ter beschikking. Bij de behandeling wordt ernaar gestreefd dat het kind plezier beleeft, omdat plezier het leren bevorderd. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.

Bij zuigelingen tot circa 1 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap vindt de behandeling over het algemeen thuis plaats, zodat het kind zo veel mogelijk in zijn/haar eigen omgeving kan blijven. De behandelduur varieert uiteraard van kind tot kind en is van verschillende factoren afhankelijk, zoals aard en ernst van de aandoening of hulpvraag, sensomotorisch leervermogen van het kind en andere bijkomende factoren. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij sensomotorische problemen is de behandelduur in de regel langer.

Hieronder enkele voorbeelden waarbij Kinderfysiotherapie geïndiceerd is:

  • Motorische mijlpalen worden niet bereikt (bijvoorbeeld: rollen, zitten, kruipen, lopen, 1 been staan, huppelen, fietsen, koprol, fietsen, zwemmen, schrijven, knippen)
  • Matig uithoudingsvermogen, houdingsproblemen, ongelukken, spierziektes, overgewicht en zenuwaandoeningen.

 

Overige specialisaties Kinderfysiotherapie Fysio-Fit Utrecht:

Plagiocephalometrie
Sinds baby’s niet meer op de buik worden gelegd tijdens het slapen, is het ontstaan van een voorkeurshouding flink toegenomen. Soms ontstaat hierdoor ook een afplatting van het achterhoofdje van het kind. Zo’n afplatting wordt een plagiocephalie  genoemd. Plagiocephalometrie (PCM) is een recent ontwikkelde meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. PCM kan gebruikt worden voor onderscheidend (de mate van afwijking van normaal) en longitudinaal (ontwikkeling in de tijd) onderzoek. Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de omtrek van het hoofd. PCM is een gemakkelijk toepasbare, niet-belastende, goedkope en betrouwbare manier om hoofdmetingen te verrichten.

Multidisciplinaire begeleiding bij overgewicht
Er is bij ons specifieke expertise met betrekking tot kinderen met overgewicht. Hierbij werken we samen met een diëtiste en eventueel een voedingspsychologe aan een gezondere levensstijl. Essentieel hierbij is dat zowel de deelnemer als zijn of haar omgeving gemotiveerd participeert bij deze omslag.

MSU-echografie
Met echografie kan je een beeld krijgen van de staat van het weefsel (spieren, banden en/of pezen). Ook kan er gekeken worden of er sprake is van een ontsteking. Op deze manier kan heel gericht advies gegeven worden over wat een kind wel en niet kan doen na een acute klacht (bijvoorbeeld een verzwikte enkel).

Een afspraak maken voor behandeling van uw kind bij Fysio-Fit

Het lijstje voorbeelden is niet compleet. Neem daarom rustig contact op als u iets er niet bij ziet staan. Belt u naar 030 299 90 33. Wilt u een afspraak maken voor kinderfysiotherapie? Log dan in op het PatientenportaalVoor meer informatie over sensorische integratie therapie klikt u hier.