Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysio-Fit Utrecht

Algemene voorwaarden / patiënten informatie Fysio-Fit Utrecht

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven. Op of voor uw eerste behandeling vragen wij u:

  • uw verzekeringspolis na te lezen voor wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, u bent hier zelf voor verantwoordelijk,
  • een gelding identiteitsbewijs mee te nemen.
  • in de wachtruimte plaats te nemen, tot u persoonlijk wordt opgehaald
  • begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat u tijd heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus proberen wij een wachttijd te vermijden.
  • Veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven
  • Een handdoek mee te brengen, ook bij het gebruik van de apparaten (medisch fitness).

Parkeerplaatsen

Fysio-Fit Utrecht heeft geen eigen parkeerplaatsen, in de hele wijk moet u betalen om uw auto te parkeren (in sommige straten kunnen alleen vergunninghouders parkeren). Wel hebben wij een invalidenparkeerplaats direct voor de deur.

Afspraak afzeggen

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten of annuleren (wij kunnen dan deze tijd nog aan iemand anders aanbieden).
Dit kan telefonisch via 030-2993033 (voicemail), per e-mail of via een WhatsApp bericht.
Afspraken afgezegd binnen 24 uur brengen wij bij u in rekening. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Fysio-Fit Utrecht helpt u zo goed mogelijk om u te herinneren aan uw afspraak, u bent echter zelf verantwoordelijk voor het noteren van de afspraak, ook als u de herinnering niet ontvangen heeft.

Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Heeft u klachten, dan vragen wij u dat te melden. Wij zullen u van de procedure op de hoogte stellen.

Privacy

Wij houden, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, zie hiervoor het privacy reglement van Fysio-Fit Utrecht.

De Wet WGBO

Behandelingen bij Fysio-Fit Utrecht vallen onder de Wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) Meer informatie hierover klik hier. Deze Wet houdt o.a. in dat:

  • U recht heeft op vrije keuze voor een fysiotherapeut
  • U dient op zodanige wijze informatie te ontvangen over de door de fysiotherapeut te geven hulp dat u in staat bent tot het geven van toestemming voor deze hulp.
  • De fysiotherapeut dient goede kwaliteit van zorg te verlenen. Fysiotherapeut en patiënt streven samen naar beheersing van kosten.
  • Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer zijn wederzijds belangrijk.

Verantwoordelijkheid

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in of rond het pand (auto, fiets).
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van onze personeelsleden op te volgen.

Vergoeding

De eerste 18 behandelingen fysiotherapie worden altijd vergoed als u jonger bent dan 18 jaar. Als u 18 jaar of ouder bent en uw aandoening komt voor op een lijst met een aantal chronische klachten (lijst van Borst), dan worden de behandelingen NA de eerste 20 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen in deze situatie altijd ten laste van uw aanvullende verzekering. U kunt de lijst chronische klachten downloaden van de site van uw zorgverzekeraar.

Wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent kunt u de behandelingen direct pinnen bij onze receptie. De tarieven die gehanteerd worden, wanneer u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, hangen in de wachtruimte en worden vermeld op onze site.

Wijzigingen

Geef op tijd door wanneer er wijzigingen zijn met betrekking tot uw zorgverzekering, adres, telefoonnummer, email etc.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar de publicatie hierover die is opgehangen in onze wachtkamer of naar deze link.

Opvragen van (of inzage in) uw medische dossier

U heeft recht op een kopie van (een deel van) uw medische dossier. Wettelijk gezien hebben wij één maand de tijd voor het aanleveren van uw medisch dossier, uiteraard proberen wij dit sneller te doen indien dit mogelijk is. Eventueel kunnen wij u om uw legitimatiebewijs vragen als u een kopie van (of inzage in) uw dossier wilt hebben.

Op grond van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op één gratis kopie. Voor een tweede en volgend kopie vragen wij € 25,00.

Welke gegevens vallen niet onder het recht van inzage:

Wilt u uw medisch dossier inzien maar staan er ook gegevens over anderen in waardoor de privacy van die ander wordt geschaad, dan mogen wij u geen inzage in dat gedeelte van het dossier geven. Persoonlijke werkaantekeningen behoren niet tot het medisch dossier en vallen ook buiten het inzagerecht.

×