Extended Scope Specialist

Extended Scope Specialist: In Nederland is men constant bezig om onze zorg doelmatiger en efficiënter te maken. Tot voor kort moest u nog altijd naar de huisarts om doorgestuurd te kunnen worden naar een specialist in het ziekenhuis of voor het aanvragen van een foto of MRI-scan.

Zorg efficiënter en goedkoper

Dit kan tegenwoordig sneller en goedkoper omdat nu ook een ‘gespecialiseerde fysiotherapeut’ u zonder tussenkomst van de huisarts kan doorverwijzen. In het buitenland maakte men hiervoor al langer gebruik van een ‘Extended scope specialist’ (ook wel Extended Scope Fysiotherapeut genoemd).

Een Extended Scope (letterlijk vertaald ‘uitbreiding van het toepassingsgebied’) Specialist is een fysiotherapeut die een special opleiding heeft gevolgd om deze kwalificatie te mogen gebruiken, dit bovenop een reeds eerder afgeronde gespecialiseerde ‘Master fysiotherapie opleiding’.

Extended Scope Specialist Fysio-Fit_Utrecht
Extended Scope Specialist bij Fysio-Fit Utrecht.

Meer tevredenheid door Extended Scope Fysio

Onderzoek heeft aangetoond dat in landen waar Extended Scope Specialisten al werkzaam zijn (o.a. Canada, Engeland, Noorwegen en Australië) positief bijdragen aan doelmatigheid van zorg en patiënttevredenheid.

Bij Fysio-Fit Utrecht is Tim Räkers afgestudeerd als om deze gespecialiseerde diagnostiek aan te kunnen bieden.

Wat kan de Extended Scope Specialist voor u doen

De Extended Scope Specialist kan dus zonder tussenkomst van een huisarts verwijzen naar het ziekenhuis om een foto te laten maken, bloed te laten testen of andere onderzoeken in te zetten. Ook kan deze specialist op ‘fysiotherapeutisch gebied’ medicatie voorschrijven en/of injecties in gewrichten zetten.

Deze therapeut is als het ware een ‘poortwachter’ als het gaat over klachten op het gebied van het bewegingsapparaat. Waar u op het spreekuur van de huisarts komt als u ‘ziek bent’ gaat u met ‘klachten in het bewegingsapparaat’ naar het spreekuur bij onze fysiotherapie praktijk in Utrecht.

Wilt u een afspraak maken bij onze fysiotherapiepraktijk in Utrecht? Maak 24/7 online een afspraak. Spreekt u liever met een fysiotherapeut voordat u een afspraak maakt? Neem dan telefonisch contact op of mail naar: info@fysiofit-utrecht.nl

×