Wat is pijn eigenlijk?

Wat is pijn - Fysio-Fit Utrecht

Pijn is een zeer nuttig communicatiemiddel van ons lijf. Het laat ons weten dat er iets mis is en dat we onze houding en / of onze manier van bewegen moeten veranderen. Als er meer dan 3 maanden pijn wordt gevoeld is er sprake van chronische pijn, letterlijk vertaald ‘langdurige’ pijn. Bij chronische pijn is er een verstoring in het pijnsysteem die soms de problemen in stand houdt.

Als we niks doen met het pijnsignaal van ons lichaam, zoekt ons lichaam naar een manier om ons eerder of met meer nadruk te waarschuwen. Kortom, eerder pijn en pijn die meer intens wordt.

Méér pijn betekent dan dus niet dat er meer weefselschade is maar dat het lichaam nog nadrukkelijker aangeeft dat wij onze houding en / of onze manier van bewegen moeten veranderen.

Heeft u chronische pijn en wilt u dat doorbreken? Bel: 030 299 3033!

×