Problemen met lezen? Schrijven help!!

Kinderfysiotherapie Fysio-Fit Utrecht

Door schrijven met een pen wordt bij kinderen de taalvaardigheid bevorderd.
Lezen en schrijven gaan immers hand en hand en stimuleren elkaar. Goede schrijvers zijn snellere en beter begrijpende lezers.

Tekenen die kunnen wijzen op schrijfproblemen:

-langzaam schrijven
-onleesbaar schrijven
-schrijfkramp

Als een kind eind groep 4 nog steeds veel moeite heeft met beide lezen en/of schrijven dan kan het verstandig zijn om eens contact op te nemen met ons.  Onze kinderfysiotherapeute kan een schrijfmotorisch onderzoek afnemen en het schrijven oefenen.

Wanneer:

Maandagmiddag van16.30 tot17.00 PLUS: Donderdagmiddag van 16.30 tot 17.00 Maandagmiddag van17.00 tot17.30 PLUS Donderdagmiddag van 17.00 tot 17.30

Kosten:

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar valt onder de basisverzekering, daarnaast wordt het eigen risico niet aangesproken.

×