Revalidatie na Corona

Revalidatie na Corona bij Fysio-Fit Utrecht
Revalidatie na Corona bij Fysio-Fit Utrecht

Nu de Corona maatregelen stap voor stap worden afgebouwd, worden de fysieke gevolgen van het virus ook steeds meer zichtbaar. De verhalen van coronapatiënten die op de intensive care hebben gelegen en een lang revalidatietraject ingaan, zijn bij de meeste mensen bekend. De conditie van deze groep patiënten is sterk achteruit gegaan en ze kampen met o.a. flinke ademhalingsproblemen en problemen met het geheugen. Dat er daarnaast een grote groep mensen is die na milde Corona klachten een behoorlijke fysieke achterstand heeft opgelopen is minder bekend.

Verbetering conditie na milde klachten
Ook na milde klachten kan er sprake zijn van een achteruitgang in de conditie. De symptomen zoals kortademigheid, milde longklachten en verminderde energie spelen vaak een rol. Merkt u dat u minder energie heeft voor huishoudelijke taken zoals traplopen en boodschappen doen? Of bent u na twee uur werken al uitgeput? Zou u graag weer fitter worden, maar weet u niet precies hoe? Fysio Fit Utrecht kan u helpen om weer fit en vol vertrouwen aan de slag te gaan.

Hoe kan een fysiotherapeut mij helpen?
Het team van Fysio Fit Utrecht is gespecialiseerd in revalidatietrajecten waarbij conditie en longproblematiek (zoals COPD) op de voorgrond staan. Samen met de fysiotherapeut wordt er in kaart gebracht wat uw uitdagingen en doelen zijn. Ook worden er verschillende metingen gedaan om uw beginniveau te bepalen. Vervolgens wordt er een herstelprogramma op maat gemaakt, waarbij u één op één begeleiding krijgt. Binnen enkele weken merkt u al resultaat.

Begeleiding na Covid-19
Heeft u behoefte aan begeleiding bij uw herstel na (milde) Corona klachten? Neem dan contact op met Fysio Fit Utrecht.

×