Vergoeding van fysiotherapie na een operatie

Vergoeding van fysiotherapie na een operatie

Na een operatie start vaak een revalidatietraject fysiotherapie. Deze fysiotherapeutisch zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor heeft u wel een verwijzing van uw medisch specialist nodig. 

Wanneer vergoeding fysiotherapie na een operatie?

Fysiotherapeutische zorg na een operatie wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering als uw aandoening op de chronische lijst van de overheid voorkomt. Een voorbeeld hiervan is behandeling na een knie- of schouderoperatie. 

De basisverzekering dekt dan op grond van medische noodzaak maximaal 12 maanden fysiotherapie.

Verder belangrijk:

  • De eerste 20 behandelingen komen vanuit uw aanvullende verzekering, indien u niet of niet toereikend aanvullend verzekerd bent dan moet u deze 20 behandelingen zelf betalen.
  • De verzekeraar vergoed de kosten vanaf de 21e behandeling tot maximaal 12 maanden
  • U betaalt eerst het eigen risico (per start kalender jaar is het eigen risico opnieuw van toepassing).

Voorbeeld:

U heeft een aanvullend pakket met 12 behandelingen fysiotherapie en u bent geopereerd aan u schouder. 

Behandeling 1 t/m 12 komen uit uw aanvullende verzekering. Behandeling 13 t/m 20 moet u dan zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling valt u onder de basisverzekering (ook het eigen risico is hierop van toepassing, mits dit nog niet opgebruikt is)

Bij vragen of onduidelijkheden neem contact met ons op.

Team Fysio-Fit Utrecht

030 299 30 33

×